Terveydenhuollon palveluntuottajien ensisijainen tehtävä on tuottaa terveydenhuollon palveluja

Voit tutustua Saaristohammaslääkäri Oy:n päivitettyyn omavalvontasuunnitelmaan 2024 kokonaisuudessaan pyydettäessä vastaanottokäyntisi yhteydessä
Saaristohammaslääkäri Oy:n omavalvontaohjelma koostuu kokonaisuudessaan:

- Omavalvontasuunnitelmasta, joka sisältää potilasturvallisuussuunnitelman

- Hygieniasuunnitelmasta- Ohjeesta suun terveydenhuollon tartunnan torjuntaan
- Turvallinen hoitoyksikkö -ohjekirjasta

- Lääkehoitosuunnitelmasta

- PKV-lääkkeiden käyttöpäiväkirjasta

- Lääkkeiden saapumis- ja vanhenemisseurantapäiväkirjasta

- Jääkaappi- ja huoneenlämpöseurantapäiväkirjasta

- Toiminnan laadunvarmistussuunnitelmasta

- Laiteseuranta- ja huoltokirjasta

- Säteilyn käytön johtamisjärjestelmästä ja laadunvarmistusohjelmasta

- Tietosuojasuunnitelmasta

- Henkilöstön ammattioikeus- ja täydennyskoulutusrekisteristä

- Pelastussuunnitelmasta


Pyynnöstä Saaristohammaslääkäri Oy:n omavalvontasuunnitelma on kokonaisuudessaan tulostettavissa viranomaiskäyttöön

Ohjeistuksesta poiketen palautteita emme yksityiskohtineen verkkosivuillamme julkaise. Teemme ainoastaan yhteenvedon tapahtumien luonteesta sekä toimenpiteistä, joihin niiden vuoksi on ryhdytty

Noudatamme julkaisujen osalta STM:n valvontalakiin liittyvää ohjeistusta


Henkilöstö:

Anna-Leena Fagerroos-Sjöstrand

Saaristohammaslääkäri Oy

Hammaslääketieteen lisensiaatti, farmaseutti, vastaava hammaslääkäri (FCG Oy), terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, STV


Avustava henkilökunta: Toimimme tällä hetkellä toisen palveluntuottajan, palvelunjärjestäjän vastaanotolla. Avustava henkilökunta: Sinun Hammashoiva Oy palveluksessa