OMAVALVONTASUUNNITELMA - samansisältöinen vastaanotoilla: Saaristohammaslääkäri, c/o Hammashoiva Kankaanpää, Kauhajoki, Pirkkala